Disclaimer

Deze website is eigendom van Bibliotheek Vlissingen.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze site zijn voorbehouden aan Bibliotheek Vlissingen. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Bibliotheek Vlissingen en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden.

Hoewel Bibliotheek Vlissingen grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Bibliotheek Vlissingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Bibliotheek Vlissingen.

Foto's

Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen en plaatsen van foto's op de website. Herkent u zichzelf op één van de foto's op www.bibliotheekvlissingen.nl en heeft u hiertegen bezwaar, neem dan contact met ons op. De foto wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd.

E-mailadres: bibliotheek@vlissingen.nl